Kinh doanh hợp chất Ferro

Với việc sở hữu nhà máy sản xuất ferro crom, chúng tôi hiện chuyên cung cấp các sản phẩm Ferro như: Ferro mangan, Silicon mangan, Ferro Crom, Ferro Silicon mangan, … cho các đối tác trong nước cũng như xuất khẩu hàng hóa đi các thịtrường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu.

Một số sản phẩm tiêu biểu:
Untitled Documen

Loại

Mn% (Min)

Si% (Min) C% (Max) P% (Max) S% (Max)
FeMn với hàm lượng Carbon cao 75 1.5 6-8 0.25-0.3 0.03
73-75 1.8 6-8 0.25-0.3 0.03
65 2.0 6-8 0.25-0.3 0.03
FeMn với hàm lượng Carbon trung bình 78-80 2.0 2.0 0.30-0.35 0.03
78 2.0 1.5 0.30-0.35 0.03
75 2.0 2.0 0.30-0.35 0.03
Femn với hàm lượng Carbon thấp 80 1.0-1.5 0.7 0.30-0.35 0.03
80 1.0-1.5 0.5 0.30-0.35 0.03

Một vài hình ảnh: