Trung tâm đo lường thử nghiệm

Chúng tôi cung cấp, tích hợp hệ thống thiết bị khoa học công nghệ. Hệ thống khách hàng của chúng tôi bao gồm:
– Hệ thống Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam: Viện Đo lường Việt Nam, các Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các Sở Khoa học Công nghệ, …

– Các nhà máy thuộc các ngành công nghiệp như: Xi măng, nhiệt điện, thủy điện,
phân đạm, …
Danh mục các sản phẩm cung cấp:
– Thiết bị đo lường, hiệu chuẩn áp suất : Chúng tôi là đại diện độc quyền của hãng DH-Budenberg tại Việt Nam
– Thiết bị đo lường, hiệu chuẩn nhiệt độ – độ ẩm : Chúng tôi là đại diện độc quyền của hãng Wika, hãng Thunder Scientific tại Việt Nam
– Thiết bị đo lường, hiệu chuẩn điện
– Thiết bị đo lường, hiệu chuẩn độ dài
– Thiết bị đo lường, kiểm toán năng lượng: Chúng tôi là đại diện độc quyền của hãng Kimo tại Việt Nam
– Thiết bị đo lường, hiệu chuẩn khối lượng
– Thiết bị đo lường, hiệu chuẩn dung tích
– Thiết bị đo lường, hiệu chuẩn lực – độ cứng