Cụm nhà máy thủy điện Phú Mậu – Lào Cai

Cuối năm 2004, Công ty TNHH Tân An bắt đầu xây dựng cụm các nhà máy Thủy
Điện Phú Mậu tại Thôn Phú Mậu, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai,
Việt Nam.

Và đến tháng 2 năm 2009, Công ty đã chính thức tổ chức khánh thành
Cụm nhà máy thuỷ điện Phú Mậu.

Cụm các nhà máy Thủy Điện Phú Mậu gồm 3 nhà máy có công suất lắp máy là
5,6 MW. Sản lượng điện hàng năm 21->22 Triệu Kwh/năm.

 

Một vài hình ảnh: