Lĩnh vực năng lượng tái tạo

Việt Nam là nước có tiềm năng để phát triển các dự án năng lượng tái tạo.

Do nằm trong khu vực có cường độ bức xạ mặt trời tương đối cao, với tổng số giờ nắng và cường độ bức xạ nhiệt cao (2000 giờ nắng/năm, cường độ bức xạ 5kW/m2.ngày). Chúng tôi đã khảo sát một số địa điểm tại Việt Nam và đã được Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời tại khu vực Tây Nguyên, nơi có cường độ bức xạ tốt nhất nước. Dự kiến tới năm 2021, nhà máy điện mặt trời Tân An sẽ chính thức đi vào hoạt động với công suất 50MW trên diện tích khoảng 100ha.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một quốc gia có tiềm năng to lớn về gió. Tổng số giờ gió tại một số nơi lên tới trên 3400 giờ/năm với tốc độ gió trên 7m/s. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu, lập báo cáo và dự kiến sẽ hoàn thiện một số nhà máy điện gió Tân An trên địa bàn các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên với tổng công suất khoảng 100MW trước năm 2022.

Một vài hình ảnh: