Công ty cổ phần luyện kim Tân Nguyên Hải Dương Việt Nam

Năm 2008, Công ty TNHH Tân An đã liên doanh với đối tác Trung Quốc xây dựng Nhà máy sản xuất hợp kim sắt (Ferro Mangan, Silicon manganese, Ferro Crom) với sản lượng 120.000 tấn/năm và 90% sản phẩm được xuất khẩu. Văn phòng nhà máy
Tính tới năm 2010 nhà máy đã có 2 lò nhiệt khoáng 6300KVA và một lò 1800KVA. Cuối năm 2012, chúng tôi đã đầu tư xây mới thêm 2 lò nhiệt khoáng và một lò tinh luyện.

Nhà máy có lực lượng kỹ thuật hùng hậu, công nghệ sản xuất tiên tiến, quản lý khoa học, chuẩn mực chất lượng sản phẩm đặc biệt tốt. Đội ngũ quản lý, kỹ thuật, sản xuất và nhân viên dầy dạn kinh nghiệm.

Công ty chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ lên hàng đầu. Và chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác trân thành với các bạn hàng trong và ngoài nước, cùng nhau có lợi, cùng nhau phát triển.

 

1) Silicon Manganese 65/17:

Item Standard Item Standard
Mn: ≥65% S: ≤ 0.04%
Si: ≥17% P: ≤ 0.3%
C: ≤ 2.0% Size: 10-50mm, 90% min
Price: Update by time

2) Silicon Manganese 70/16:

Item Standard Item Standard
Mn: ≥70% S: ≤ 0.04%
Si: ≥16% P: ≤ 0.3%
C: ≤ 2.0% Size: 10-50mm, 90% min
Price: Update by time

3) Ferro Manganese 75C2.0:

Item Standard Item Standard
Mn: ≥75% S: ≤ 0.04%
Si: ≥20% P: ≤ 0.3%
C: ≤ 2.0% Size: 10-50mm, 90% min
Price: Update by time

4) Ferro Manganese 75C1.5:

Item Standard Item Standard
Mn: ≥75% S: ≤ 0.02%
Si: ≥20% P: ≤ 0.3%
C: ≤ 1.5% Size: 10-50mm, 90% min
Price: Update by time

Một vài hình ảnh: