Nhà máy sản xuất Ferro

Năm 1998, Công ty TNHH Tân An đã xây dựng nhà máy sản xuất Ferro Crôm Carbon Cao tại Ninh Bình để cung cấp cho thị trường trong nước, thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu từ nước ngoài.

Năm 2008, chúng tôi đã liên doanh với đối tác Trung Quốc xây dựng Nhà máy sản xuất Ferro Mangan với sản lượng 30.000 tấn/năm và 90% sản phẩm được xuất khẩu. Văn phòng nhà máy
Nhà máy hiện có 2 lò nhiệt khoáng 6300KVA. Cuối năm 2010, chúng tôi sẽ đầu tư xây mới 2 lò nhiệt khoáng và một lò tinh luyện, sản lượng sẽ đạt ít nhất 100.000 tấn/năm.

Nhà máy có lực lượng kỹ thuật hùng hậu, công nghệ sản xuất tiên tiến, quản lý khoa học, chuẩn mực chất lượng sản phẩm đặc biệt tốt. Đội ngũ quản lý, kỹ thuật, sản xuất và nhân viên dầy dạn kinh nghiệm.

Công ty chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ lên hàng đầu. Và chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác trân thành với các bạn hàng trong và ngoài nước, cùng nhau có lợi, cùng nhau phát triển.

1) Silicon Manganese 65/17:

Item Standard Item Standard
Mn: ≥65% S: ≤ 0.04%
Si: ≥17% P: ≤ 0.3%
C: ≤ 2.0% Size: 10-50mm, 90% min
Price: Update by time

2) Silicon Manganese 70/16:

Item Standard Item Standard
Mn: ≥70% S: ≤ 0.04%
Si: ≥16% P: ≤ 0.3%
C: ≤ 2.0% Size: 10-50mm, 90% min
Price: Update by time

3) Ferro Manganese 75C2.0:

Item Standard Item Standard
Mn: ≥75% S: ≤ 0.04%
Si: ≥20% P: ≤ 0.3%
C: ≤ 2.0% Size: 10-50mm, 90% min
Price: Update by time

4) Ferro Manganese 75C1.5:

Item Standard Item Standard
Mn: ≥75% S: ≤ 0.02%
Si: ≥20% P: ≤ 0.3%
C: ≤ 1.5% Size: 10-50mm, 90% min
Price: Update by time